Zpracování osobních údajů

Stabilní společnost, poskytující vysoce kvalitní služby v oblasti ostrahy a údržby majetku pro široký okruh zákazníků

Rychlý kontakt

Tel: 724 200 668
E-mail: info@lvl-servis.cz
Adresa: Na poříčí 1041/12 110 00 Praha 1

Informace o zpracování osobních údajů našich partnerů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 v platném znění. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

  • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
  • si objednáte službu na našich webových stránkách,
  • nám pošlete poptávku / objednávku,
  • nám pošlete nabídku,
  • s námi uzavřete smlouvu,
  • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

  • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • poštovní adresa,
  • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, e-mailem, telefonicky či jinak),
  • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce za poskytnutou službu, číslo účtu apod.),
  • další specifické údaje potřebné k realizaci sjednané služby, např. číslo dokladu totožnosti (OP nebo cestovní doklad) v případě realizace záznamů do Knihy návštěv, podpis u jména a příjmení (v případě realizace záznamů do Knihy návštěv nebo Knihy evidence klíčů) apod.
Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou shromažďovat společnosti:

  • Společnost LVL Services s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00, IČO: 04119274, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241412
  • Společnost LVL Facility s.r.o., se sídlem Bezdědice 67, Hostomice, PSČ 267 24, IČO 06332919, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280403
Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely poskytování našich služeb dle Vašich požadavků.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Plnění právních povinností

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů.

Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, exekutorům apod.

Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

  • ve vyhodnocování a řízení rizik,
  • v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
  • v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace našich služeb, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
  • v přípravě, sjednání a plnění smluv,
  • v zajištění našich služeb,
  • ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting atp.),
  • v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dluhu za nezaplacené služby nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů nebo jinými orgány veřejné moci),
  • v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky našich služeb, a to i e-mailem a SMS)
  • V pořizování fotografií z námi realizovaných služeb, které můžeme v rozumném rozsahu využít k šíření dobrého jména našich společností. K fotografiím se budeme chovat tak, jako bychom na nich byli my sami. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie tak nás kontaktujte na e-mail info@lvl-servis.cz. Vaši fotografii nenávratně vymažeme.
Jak mohu požádat o vymazaní nebo opravu mých osobních údajů?

Můžete kdykoliv požádat o vymazání vašich údajů, napište nám na adresu info@lvl-servis.cz. My vaše data trvale smažeme nebo opravíme.

 

Jak dlouho budeme shromažďovat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu. Osobní údaje budeme bezpečně ukládat po dobu nezbytnou k plnění našich povinností podle platných právních předpisů.

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě